Diabetes
Oorzaken diabetes

Het kan niet altijd achterhaalt worden hoe suikerziekte oftewel diabetes bestaat. Om de oorzaak te achterhalen zal eerst het type diabetes moeten worden vastgesteld. De oorzaken tussen diabetes type 1 en 2 verschillen namelijk.

Oorzaken diabetes type 1

De oorzaken van diabetes type 1 zijn minder goed te achterhalen. Er is nog weinig bekend over het ontstaan van diabetes type 1. Verondersteld wordt dat de omgeving een rol kan spelen en er geen invloed is van diabetes in de familie. Zo kan het zijn dat bepaalde virussen of voeding voor of na de geboorte een mogelijke oorzaak kan zijn, ook kan de darmflora invloed hebben. Het aantal diabetes type 1 patiënt neemt helaas toe, en er is tot op heden niks te doen om het te verkomen.

Oorzaken diabetes type 2

Wanneer een patiënt geconstateerd wordt met diabetes type 2 is de oorzaak vaak te achterhalen. Een diabetes type 2 patiënt is vaak drager geworden door een van de volgende oorzaken:

  • Overgewicht verhoogt de kans op diabetes type 2 evenals het hebben van te veel buikvet
  • Ouderdom
  • Ongezonde voeding
  • Weinig lichaamsbeweging
  • Roken
  • Erfelijkheid kan ook een rol spelen wanneer een persoon geconstateerd wordt met diabetes type 2

Helaas neemt ook het aantal diabetes type 2 patiënten toe. Vaak is de leefstijl die gevolgd is hier de oorzaak van. Een gezonde leefstijl kan dus diabetes type 2 voorkomen.