Flynther.nl

Flynther is een groothandel in medische disposables en streven ernaar om de beste medische verbruiksartikelen te leveren tegen de beste prijs. Omdat ze een beperkt assortiment hebben, hebben ze uitgebreide kennis over al hun productgroepen. Door specialisaties kennen ze de markten en houden ze veranderingen van regelgevingen constant in de gaten.

Testhivzelf.nl

Testhivzelf.nl is een website speciaal ingericht voor de eerste alles-in-één HIV-zelftest, de Simplitude Byme. Deze HIV-test is ontworpen om de HIV-testervaring prettiger te maken voor de testpersoon. Het is nu mogelijk om geheel anoniem een betrouwbare HIV-test uit te voeren vanuit het comfort van thuis. In 15 minuten is het betrouwbare resultaat al af te lezen die voor iedereen te begrijpen is.